O firmie

Witam na stronie biura D-Konstrukcja. Jestem konstruktorem z kilkunastoletnim doświadczeniem. Posiadam uprawinienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjaności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń. Zajmuję się opracowywaniem projektów konstrukcji budynków, konstrukcji przemysłowych, wsporczych i innych. Wykonuję także opinie techniczne, inwentaryzacje, obliczenia statyczne i wymiarowanie elementów stalowych, żelbetowych, drewnianych i fundamentów. Wszystkie obliczenia wykonuję w oparciu o najnowsze normy (Eurokody). W ramach uprawnień do kierowania robotami jestem do dyspozycji jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zapraszam do współpracy biura architektoniczne i konstrukcyjne.